Αύτος ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies!
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης. Δείτε τους ανανεωμένους όρους χρήσης για την προστασία δεδομένων και τα cookies. Πληροφορίες
x

Παραχωρήσεις καταστημάτων

Τα καταστήματα τα οποία προβάλλονται σε χώρο της χερσαίας ζώνης λιμένος, μπορούν να λαμβάνουν ιδιαίτερο δικαίωμα χρήσης χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων προς εξυπηρέτηση των πελατών τους ή προς πώληση αντικειμένων (αποκλειστικά στην Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου).

Ο χώρος μπορεί να παραχωρηθεί, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου καταστηματάρχη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου, η οποία εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης,  για χρονική διάρκεια έως 3 έτη εφόσον δεν συνοδεύεται από καμίας φύσεως έργο.

Σε περίπτωση παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου με εκτέλεση οποιουδήποτε έργου μόνιμης ή προσωρινής φύσης, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται να έχει τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, η οποία εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.  

Έχει καθοριστεί χερσαία ζώνη λιμένος σε τρία λιμάνια δικαιοδοσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου στην οποία προβάλλονται καταστήματα:

χερσαία ζώνη λιμένος Ρεθύμνου:

ΦΕΚ : 248/ τ. Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων /2012

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ενετικό λιμάνι Ρεθύμνου είναι κηρυγμένο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς με την υπ. αρ. 16037/9-9-1965 Απόφαση Υπ. Πολιτισμού (ΦΕΚ 605/τ.β/1965).

Επίσης, κατόπιν της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/414133/249597/8615/3021/7-2-2017 Απόφασης Υπουργού Πολιτισμού και της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/296017/192198/3625/25-7-2017 Απόφασης «Έγκρισης συμπλήρωσης του υπ’αρ. 6 όρου της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/414133/249597/8615/3021/7-2-2017 Υπουργικής Απόφασης, όπως θεωρήθηκε με το ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΡΕΘ/125832/86700/1527/17-4-2018 έγγραφο ΕΦΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ.

Όσον αφορά στην Ελευθερίου Βενιζέλου, η οποία έχει κηρυχθεί ζώνη προστασίας της παλιάς Πόλης του Ρεθύμνου, η μορφή των σκιαδίων καθορίζεται από την απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/74139/36071/2582/1157 . 

ΦΕΚ: 195/τ.Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων/31-5-2013

χερσαία ζώνη λιμένος Αγίας Γαλήνης:

ΦΕΚ: 59/τ.Δ/1972

χερσαία ζώνη λιμένος Πλακιά: 

ΦΕΚ : 231/ τ. Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων /2014

αλιευτικό καταφύγιο Πλακιά:

ΦΕΚ:  62/τ. Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων/13-04-2016

Το ισχύον νομικό καθεστώς που διέπει τις περιοχές αυτές είναι:

 • Εκμετάλλευση ζώνης λιμένα - Ν.2971/2001 – “Αιγιαλός Παραλία & Άλλες Διατάξεις” / Άρθρο 24 - Παραχωρήσεις Χώρων Ζώνης Λιμένα, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 34 του Ν.3153/2003
 • Ν. 4150/2013(Α΄102) “ Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις”
 • Νόμος 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις (Φ. 302/τ. Α΄/24-12-2003)

Διαδικασία για παραχώρηση χρήσης χώρου στη χερσαία ζώνη των λιμένων Ρεθύμνου

Οι δικαιούχοι καταστηματάρχες προκειμένου να παραχωρηθεί το ιδιαίτερο δικαίωμα χρήσης χώρου της χερσαίας ζώνης λιμένος έναντι των καταστημάτων τους πρέπει να προσκομίζουν τα εξής δικαιολογητικά:

A.   Όσοι από τους καταστηματάρχες επιθυμούν να κάνουν χρήση χώρου  της Χερσαίας Ζώνης λιμανιού Ρεθύμνου για το τρέχον οικονομικό έτος, ΓΙΑ  ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την αίτησή τους και τα παρακάτω δικαιολογητικά  στα γραφεία του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ  (κτίριο ΔΕΛΦΙΝΙ), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τα παρακάτω:

 1. Τοπογραφικό διάγραμμα του χώρου που ζητούν να καταλάβουν.
 2. Θεωρημένο αντίγραφο βεβαίωσης έναρξης ασκήσεως επιτηδεύματος, και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.
  1. Οι ενοικιαστές: Θεωρημένο αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου.
  2. Οι ιδιοκτήτες: Θεωρημένο τίτλο ιδιοκτησίας.
 3. Αντίγραφο γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας του καταστήματος.
 4. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 5. Άδεια παραμονής (για τους αλλοδαπούς).
 6. Οι εταιρείες θα πρέπει να προσκομίζουν το καταστατικό και εξουσιοδότηση για τον υπεύθυνο της εταιρείας.
 7. Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο Ρεθύμνης και στο ΔΛΤΡ

B.   Όσοι εκ των καταστηματαρχών έχουν δραστηριοποιηθεί και  κατά τα προηγούμενα έτη χωρίς καμία αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας τους θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την αίτησή τους βεβαίωση μη οφειλής προς το Δήμο Ρεθύμνης και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου.

Γ. Υπενθυμίζουμε ότι:

Ο χώρος της χερσαίας ζώνης είναι δημόσιο κοινόχρηστο κτήμα και η παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης του δεν αποτελεί υποχρέωση της διοίκησης του Λιμενικού Ταμείου, αλλά εμπίπτει στη διακριτική του ευχέρεια, εφόσον δεν παρακωλύει τη λειτουργία του λιμανιού και εφόσον πληρούνται οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί.

Ως εκ τούτου, δεν θα παραχωρηθεί για το τρέχον έτος σε αυτούς που:

1ον:  Οφείλουν ανταλλάγματα προηγουμένων ετών.

2ον: Αρνούνται να συμμορφωθούν στις εντολές του Λιμεναρχείου, Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και Λιμενικού Ταμείου σχετικά με τη μορφή και την εικόνα του χώρου.

Δ. Μετά το πέρας της περιόδου παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης του χώρου της χερσαίας ζώνης όπως αναγράφεται στην κάθε ατομική διοικητική πράξη προς κάθε ενδιαφερόμενο καταστηματάρχη, ο χώρος αυτός θα κενώνεται και θα απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε κατασκευή, ή η τοποθέτηση  οχήματος ή αντικειμένου. Οι παραβάτες επ’ αυτού θα λαμβάνουν τα ανάλογα πρόστιμα από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου και την Κτηματική Υπηρεσία.

Ε. Κατά την περίοδο που ισχύει η παραχώρηση εφόσον βεβαιωθούν τρεις παραβάσεις προς τους όρους της παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης του χώρου που αναγράφονται σε κάθε διοικητική πράξη, αυτή θα ανακαλείται και ο καταστηματάρχης θα πρέπει να εκκενώσει το χώρο.

Κατά περίπτωση εκδίδονται κανονισμοί που διέπουν τις παραχωρήσεις αυτές. Οι κανονισμοί αυτοί ακολουθούν τις γενικές αρχές που έχουν εκδοθεί από το υπουργείο Ναυτιλίας όπως έχουν αποτυπωθεί με την  Α.Π 8321.6/01/12 - 12/3/2012 Εγκύκλιος - “Οδηγίες για την Εκμετάλλευση της Ζώνης Λιμένα στα Πλαίσια της Παραχώρησης του Ιδιαίτερου Δικαιώματος Χρήσης των Χώρων Αυτής” (ΑΔΑ:Β443Φ-Ω4Β).

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου

Rethymno Port Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου.