Αύτος ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies!
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης. Δείτε τους ανανεωμένους όρους χρήσης για την προστασία δεδομένων και τα cookies. Πληροφορίες
x

Λιμενικά Τέλη

Στα  λιμάνια του νομού Ρεθύμνου έχουν τη δυνατότητα ελλιμενισμού επαγγελματικά και ιδιωτικά πλοία αναψυχής, μικρά σκάφη, επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, καθώς και παραδοσιακά πλοία, όπως ορίζονται στο ν. 4256/2014 ‘’Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις’’(Α΄92), ως ακολούθως:

FEK 92-A-2014.pdf

Τα θέματα που αφορούν στη χωροθέτηση σκαφών αναψυχής και στην καταβολή των ανταποδοτικών δικαιωμάτων προσόρμισης, παραβολής, πρυμνοδέτησης, καθώς και των ειδικών τελών ελλιμενισμού ορίζονται στο ΦΕΚ 2032/Β/25-7-2014 «Απόφαση Υπουργών Οικονομικών Ναυτιλίας και Αιγαίου» με αριθμό  8122.1/29/2014.

FEK-2032-B-2014.pdf

Τέλη προσόρμισης
Για τα πλοία/σκάφη της παρούσης απόφασης τα τέλη προσόρμισης είναι μηδενικά.

Τέλη πρυμνοδέτησης
 

ΤΥΠΟΣ

ΜΗΚΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ

Μικρά σκάφη (του ν.4256/2014)

0 - 7 μ.

11 € / μέτρο

Επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια (του ν.4256/2014)

ανεξαρτήτως μήκους

30 € / μέτρο

Επαγγελματικά σκάφη αναψυχής (του ν.4256/2014)

7,01 μ. και άνω

73 € / μέτρο

Ιδιωτικά πλοία αναψυχής (του ν.4256/2014)

7,01 - 10 μ.

150 € / μέτρο

 

10,01 - 15 μ.

170 € / μέτρο

 

15,01 και άνω

200 € / μέτρο

Παραδοσιακά πλοία (του ν.4256/2014)

ανεξαρτήτως μήκους

30 € / μέτρο

Το ημερήσιο τέλος του ελλιμενισμού με πρυμνοδέτηση, προκύπτει από τις τιμές των ανωτέρω πινάκων πολλαπλασιαζόμενες επί το μήκος του πλοίου και διαιρούμενες με τον ετήσιο αριθμό ημερών 365. Ο αριθμός που προκύπτει στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Τέλη παραβολής (πλαγιοδέτηση)

Τα τέλη ελλιμενισμού με παραβολή των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των μικρών σκαφών, των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων, καθώς και των παραδοσιακών πλοίων, προκύπτουν με την προσαύξηση κατά 25% του αντίστοιχου τέλους ελλιμενισμού με πρυμνοδέτηση.

Ειδικά τέλη ελλιμενισμού

Τα σκάφη/πλοία της παρούσας απόφασης, τα οποία ελλιμενίζονται μόνιμα σε λιμένες που παρέχουν λιμενικές διευκολύνσεις (ρεύμα, νερό, κλπ) και τα οποία τελούν σε κατάσταση ακινησίας λόγω βλάβης, επιθεώρησης, κατάσχεσης, απαγόρευσης απόπλου κλπ, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός έτους, οφείλουν ειδικά τέλη ελλιμενισμού, ως ακολούθως:

  • Επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ιδιωτικά πλοία αναψυχής, επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια και παραδοσιακά πλοία, ετησίως 280,00 €.
  • Μικρά σκάφη, ετησίως 70,00 €.

Τα ειδικά αυτά τέλη ελλιμενισμού καταβάλλονται εφάπαξ ετησίως και το αργότερο μέχρι 1η Μαρτίου κάθε έτους.

Εκπτώσεις επί των ειδικών τελών ελλιμενισμού

α. Τα τέλη πρυμνοδέτησης και τα τέλη παραβολής, εάν καταβληθούν προκαταβολικά, παρέχεται έκπτωση:

  • 20% εάν προκαταβληθούν για ένα μήνα
  • 30% εάν προκαταβληθούν για ένα εξάμηνο και
  • 40% εάν προκαταβληθούν για ένα έτος

β. Ναυταθλητικά σκάφη, καθώς και τα σκάφη/πλοία της παρούσας απόφασης, που συμμετέχουν σε ναυταθλητικούς αγώνες, απαλλάσσονται των καθοριζόμενων με την παρούσα απόφαση τελών προσόρμισης, παραβολής και πρυμνοδέτησης, κατά τη διάρκεια των αγώνων αυτών, σύμφωνα με βεβαίωση του οικείου Λιμενικού Ταμείου/Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, η οποία κοινοποιείται στην οικεία Λιμενική Αρχή.

γ. Τα παραδοσιακά πλοία, τα οποία χρησιμοποιούνται ως μουσειακοί χώροι ελεύθερης πρόσβασης για το κοινό, απαλλάσσονται από την πληρωμή τελών προσόρμισης, πρυμνοδέτησης-παραβολής.

Κατεβάστε την Αίτηση Ελλιμενισμού σε μορφή PDF εδώ.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ  ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ

Αφού την συμπληρώσετε, αποστείλετε τη μέσω fax στον αριθμό 28310 56732, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (άδεια της σχετικής κατηγορίας, ασφάλεια του σκάφους & αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου). Το Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου θα εξετάσει την αίτησή σας και θα επικοινωνήσει μαζί σας για τη διαθεσιμότητα των θέσεων ελλιμενισμού και τον τρόπο πληρωμής.

Επιπλέον, με ειδικές αποφάσεις της διοίκησης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου καθορίζονται όροι παροχής νερού, ρεύματος και ειδικών εγκαταστάσεων (ανέλκυσης, γερανών κλπ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 401/2016 ΔΛΤΡ

Τα τέλη που προκύπτουν σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ ή άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις.

Η βεβαίωση και είσπραξη των τελών ελλιμενισμού της παρούσης, διενεργείται από τους οικείους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα.

Τα τέλη είναι ανταποδοτικά και αναλώνονται αποκλειστικά από τους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων, για την εκτέλεση, συντήρηση και βελτίωση των λιμενικών έργων, εγκαταστάσεων και των παρεχομένων λιμενικών υπηρεσιών προς τους χρήστες.

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου

Rethymno Port Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου.